Pasif- DR. DENİZ ŞİMŞEK

Dr. Deniz Şimşek

 Psikiyatrist

 


Dr. Deniz Şimşek

Uzm. Dr. Deniz ŞİMŞEK, lise eğitimini Turgut Özal Anadolu Lisesi nde bitirmiştir. Ardından Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. 

İhtisasını ise Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı nda tamamlamış ve Psikiyatri Uzmanı olmuştur. 

Lisans ve ihtisas eğitimlerinin yanı sıra, son yıllarda bilimsel çalışmaların yoğunlaştığı barsak - psikoloji barsak - fizyoloji alanlarında da eğitimler almıştır. (GAPS Practitioner - Natasha Campell) 

Hastalara yaklaşımda psikodinamik faktörlerin yanı sıra; vitamin, mineral, genler, ağır metal, infeksiyon, metilasyon (epigenetik faktörler) ilişkilerini baz alacak şekilde bütüncül bir yaklaşımı benimseyen Uzm. Dr. Deniz ŞİMŞEK, fonksiyonel biyokimya ve epigenetik alanlarında Chris Astill Smith ten eğitimler almış olup Prof Dr Atilla Soykan ın düzenlediği hipnoz ve bilişsel davranışçı terapiyi temel alan hipno - bdt eğitimlerinin hipnoz bölümünün uygulamalı sertifikasyon programını başarıyla tamamlamıştır. 

Hastalıklara yaklaşımında; bağırsaklar, ruhsal sistem, metabolizma, inflamasyon ve metilasyon ana dayanak noktalarıdır. 

Uzm. Dr. Deniz ŞİMŞEK, yaklaşık 5 yıl boyunca hastalarına Antalya Özel Medisu Hastanesi nde bütüncül tıp penceresinden yaklaşarak, hastalıkların belirtilerine değil kökenlerine yönelik tedaviler uygulamış olup, son 2 yıldır mesleki çalışmalarını özel kliniğinde sürdürmektedir.

X