Kategoriler

Dr. NATASHA CAMPBELL MCBRIDE

Dr. Natasha Campbell-McBride; Nöroloji ve Beslenme alanında uzmanlaşmış bir tıp doktorudur. GAPS Tedavi Protokolünün yaratıcısıdır.

Rusya'da Bashkir Medical University’den bir tıp doktoru olarak mezun olup ardından Nöroloji alanında uzmanlaşır. Nörolog olarak beş yıl ve beyin ve sinir cerrahı olarak üç yıl çalıştıktan sonra, İngiliz eşiyle birlikte İngiltere’ye taşınır. Kısa bir süre sonra da oğluna “otistik” tanısı konur. Oğluna otistik tanısı konulduğu zaman; Dr. Natasha Campbell-McBride'ın, Nörolojik bozukluklar ve beslenme arasındaki ilişki üzerine teoriler geliştirmekte olduğu bir dönemdir. Yoğun araştırmaları sonucunda; otizmin, hasarlı bağırsak duvarı ve bozuk bağırsak florası nedeniyle beynin toksinleşmesi sonucunda ortaya çıktığını öğrenir. Geliştirmiş olduğu doğal bir tedavi yöntemiyle oğlunun bağırsak florasını tedavi ederek, otizmini de TAMAMEN iyileştirir. .

Ardından, İngiltere’de Sheffield University’ de “İnsan Beslenmesi” alanında da uzmanlaşır. 2000 yılında, Cambridge’de açtığı kliniğinde psikolojik / psikiyatrik hastalığı olan yüzlerce hastayı, otistik oğlunu iyileştirmek için geliştirdiği doğal tedavi yöntemiyle iyileştirir. Zamanla, geliştirdiği bu doğal tedavi “GAPS Tedavisi”, psikolojik sendromlu hastaları da “GAPS Hastaları” olarak adlandırılır. 

2004 yılında, yazdığı ilk kitabı olan 'GAPS Gut and Psychology Syndrome' (GAPS Bağırsak ve Psikoloji Sendromu) adlı tedavi kitabı yayınlanır. Bu kitap 18 dile çevrilir, satış rakamı 1.000.000'u geçer.. Dünyanın her yanından binlerce GAPS hastası (Otizm, Şizofreni, Epilepsi, Depresyon, Disleksi, Dispraksi, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite) bu kitaptaki tedavi adımlarını uygulayarak TAMAMEN iyileşir. 

“GAPS hayatımın eseridir” diyen Dr.Natasha, GAPS’ın dünyaca tescilli markasını almıştır. 2007 yılı sonunda “Put You Heart In Your Mouth/Kalbini Ağzına Koy" adlı ikinci kitabı yayınlanır. 2017 Yılında ise "Vegetarianism Explained / Vejateryenliğin Açıklaması" kitabı yayınlanır. Yakın bir zamanda ise, "GAPS Gut and Psychology Syndrome / GAPS Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu" kitabı yayınlanacaktır. 

Dr. Natasha Campbell–McBride, dünyanın her yerinde profesyonel konferanslar, seminerler vermekte, sertifikalı GAPS Practitoner'ları yetiştirmekte; sağlık profesyonellerine, hasta gruplarına ve derneklere danışmanlıklar vermektedir. Yazarlar Derneği Üyesi olup, dergi ve bültenlerde sağlık yazıları yazmaktadır. 

Dünya, Dr. Natasha Campbell-McBride’ı “otizmin ışığı” olarak tanıyor; çünkü artık, sadece kendi otistik oğlunu iyileştiren doktor bir anne değil, bu kitabıyla dünyanın her bir köşesindeki otistik hastaları da yaşama döndüren bir kahraman o! Üstelik, geliştirdiği GAPS Tedavisi, dünyadaki binlerce psikiyatri hastasını, otoimmün hastalıkları da iyileştirdiği için, bize göre tüm hastaların ve hastaların da ışığıdır. 

KİTAPLARI

1.GAPS-Gut and Psychology Syndrome 
Bağırsak ve Psikoloji Sendromu

Beslenmeye dayalı GAPS Protokolünün , uygulanmasını anlatan kitaptır. Kitapta, protokolün en önemli ayağı olan GAPS Diyeti detaylı açıklanmakta ve GAPS Protokolünün Tedavi edici olmasının bilimsel temellerine yer verilmektedir. 

İnce bağırsaktaki bakteri dengesini sağlayarak disbiyozisi giderir, bağırsak duvarındaki hasarı iyileştirerek bağırsak geçirgenliğini (leaky gut syndrome) engeller. Bu sonuca bağlı olarak; psikoloji sendromlarını ve psikiyatrik hastalıkları, fizyoloji sendromlarını ve otoimmün sistem hastalıklarını kalıcı ve kökten iyileştirir. 

(Kendi anlatımıyla kitapla ilgili açıklamaları) Tüm hastalıklar bağırsaklardan başlıyor! Modern tıbbın babası Hipokrat, bu ifadeyi iki bin yıl önce yaptı. Modern bilimsel araçlarımızı ne kadar çok öğreneceksek, Hipokrat'ın ne kadar doğru olduğunu da o kadar çok anlıyoruz: Bütün hastalıklar bağırsaklardan başlıyor! Bilim, tüm hücrelerin yaklaşık% 90'ının ve insan vücudundaki tüm genetik materyalin sindirektomuzda yaşayan çeşitli mikropların karışımı olan bağırsak florasına ait olduğunu keşfetti. Yani, gerçekte vücudunuz yalnızca bir kabuktur, içinde% 10 yaşayan bu kütleli mikro-canlıların sizin için yaşayan bir yaşam alanı vardır; ve bunların sağlığınızdaki ve fizyolojisindeki rolleri anıtsaldır. Çağımız dünyası, insan bağırsak florası için birçok tehlikeye neden olur ve bir kez hasar görürse, tüm vücudun sağlığı hastalık yönünde bozulur. 

Kitap, bağırsak florasını tedavi etmek için kendi kendine yardım programı olan oldukça başarılı bir GAPS Beslenme Protokolü içermektedir. Kitabın kapağında adı geçen hastalıkların yanı sıra, GAPS Beslenme Protokolü tüm sindirim bozuklukları, otoimmün hastalık, yeme bozuklukları, epilepsi, gelişme geriliği, çocukluk çağı hastalıkları ve çok daha fazlası ile size yardımcı olacaktır. 


2.Put Your Heart in Your Mouth/Kalbini Ağzına Koy
Ateroskleroz, Angina, Kalp Krizi, Yüksek Kan Basıncı, İnme, Aritmi, Periferik Vasküler Hastalıklar için Doğal Tedavi 

Bu kitapta, kolesterol, yağ, yumurta ve etlerin kalp hastalıklarına sebep olduğunu savunan, Diyet-Kalp Hipotezi adı verilen gerçeklikle alakası olmayan hipotezin nasıl ortaya çıktığı kanıtlara dayalı olarak açıklanıyor. Diyet-kalp hipotezi1953'te önerildiğini ve doğru olduğunu kanıtlamak için birkaç on yıl boyunca dünyanın dört bir yanından bilim adamlarının bu konuyu nasıl ispatlamaya çalıştıkları, güçlü ve zengin bir siyasi ve ticari makine kuruluşunu açıklıyor. Yıllardır anti-yağ ve anti-kolesterol propagandasına ciddiyetle ve yoğunluk artışı ile maruz kalınmasına rağmen, bu hastalık oranları hızla artmaya devam etmektedir. 

Tam tersi kolesterol, doğal hayvansal yağlar damar sağlığı için zorunludur. Kalbe ve damarlara zarar veren işlenmiş gıdalar, endüstriyel atıklar, kirlilik ve daha da önemlisi anormal bağırsak florası kalbe ve damarlara zarar veren en büyük etkenlerdendir. Kitapta kalbe zarar veren diğer unsurlar ve korunma yolları anlatılmaktadır. 

3.GAPS Stories/GAPS Hikayeleri: 
(Kendi anlatımıyla kitapla ilgili açıklamaları) 

Yıllardır dünyadaki insanlardan, GAPS Beslenme Protokolü'nü kullanarak kronik hastalıklarından iyileşmelerini anlatan mektuplar aldım. Bu mektuplar çok önemliydi, öylesine derin duygular içeriyor ki tüm dünyanın bunları okuması gerektiğini düşündüm! Bu insanlardan izin aldım ve hikayelerini GAPS Hikayeleri adlı bir kitap olarak yayınladım. Yetişkinlerden ve çocuklu ailelerin elli üzerinden hikayeleri içerir. 

Sindirim bozuklukları (IBS, ülseratif kolit, Crohn hastalığı, çölyak hastalığı, ishal ve kabızlık, reflü ve hazımsızlık, gıda alerjileri gibi) insanlardan kurtarıldığı veya kurtardığı sağlık sorunlarının kısa bir listesini aşağıda bulabilirsiniz. Kawasaki Hastalığı, Alerjiler, Astım, Egzama, Saman Nezlesi, Otizm, DEHB (Muhtaçlık Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu), OKB (Obsesif Kompülsif Bozukluk), Şizofreni, Anoreksiya, Narkolepsi, Alkolizm, Telaşlı Beslenme Alışkanlıkları , Anksiyete, Migren Ve Diğer Baş Ağrısı, Otoimmünite, Malabsorbsiyon, Şeker Bağımlılığı, Tiroid Sorunları, PMS (Premenstrüel Sendrom), Endometriyoz, Kalp Çarpıntısı, Nöropati Ve Diğer Nörolojik Hastalıklar, Öğrenme Ve Davranış Sorunları, Depresyon, Epilepsi Ve Tikler, FPIES (Gıda Proteinine Bağlı Enterokolit Sendromu), ME (Myaljik Ensefalomiyelit), Fibromiyalji, CFS (Ch PANDAS (Streptokok Enfeksiyonu İle Bağlantılı Pediatrik Otoimmün Nöropsikiyatrik Bozukluk), PANS (Pediyatrik Otoimmun Nöropsikiyatrik Bozukluk), Lupus, Anemi, Artrit, Uyku Problemleri, Psikiyatrik Bozukluklar, Kronik Sistit Ve Böbrek Sorunları, Sedef Hastalığı Ve Rosacea, Aşırı Kilo Ve Düşük Vücut Ağırlığı ve daha fazlası. 

4. Vegetarianism Explained: (Kendi anlatımıyla kitapla ilgili açıklamaları) Diyetinizi değiştirmek çok ciddi bir karardır ve sağlığınız üzerinde derin etkiler yaratacaktır. Bir değişiklik yapmadan önce, gıdaların vücudunuzda nasıl işlediği ve bu değişikliğin neyle sonuçlanacağı hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Bazı insanlar hayvanlara ve kuşlara endüstriyel çiftçilikle nasıl davranıldığını keşfettikten sonra vejetaryen olmaya karar verirler. Diğerleri duygusal, politik veya dini nedenlerle hayat tarzlarında böylesine derin değişiklikler yapmaya karar verirler. Birçok kişi vejetaryen olmaya karar verirler çünkü kilo vereceklerine inanırlar. Promosyon materyallerini okurken, vejetaryenizmin hayatınızı yaşamak için doğru yol olduğuna, sağlığınız için, hayvanlara karşı iyi olduğuna ve gezegeni kurtaracağına dair bir izlenim edinilir. Bu materyallerin çoğu, bir doğruluk havasıyla yazılmış ve okuyucunun et yemeye utanmasını sağlamayı amaçlıyor. Bunun üzerine, gıda ve beslenme bilimleri, dünyadaki tüm hastalıkların etinin ve diğer hayvan gıdalarının sebep olduğunu ileri sürerek sonsuz sayıda ifade üretmektedir. 

Karışık olması çok kolaydır! Ve aslında, birçok insan kafası karışıyor. Birçok ebeveyn, bugün çocukları vejetaryen olmaya karar verirlerse destekleyici olmaları gerektiğine inanıyorlar. Bazı vejetaryen et yiyenlere, günahkarlara bakan dindar bir kişinin havası ile bakarken, vejetaryenler 'iyi örnek' oluşturuyorlar. Vejetaryenler iyi bir örnek midir? Veganlar ne olacak? Hepimiz vejeteryan ya da hatta vegan olmalı mıyız? Bu kitap, bitkilerin ve hayvan gıdalarının insan vücudunda nasıl çalıştığı ve Doğa Ana'nın kendimizi beslememizi nasil planladigi konusunda bilimsel bilgiler verecektir. 

Bu kitap vejetaryen veya bir vegan olmayı düşünen herkese hediye olarak verilmelidir. Bu kişiyi önemsiyorsanız, lütfen onlardan önce okumalarını isteyin!

Resim
Resim
alt
alt
X