Aktif- DR. NEVZAT KOÇ

Dr.Nevzat Koç

 Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

  •  Tekirdağ - Çerkezköy

 

 

  •  nevzatkoc@hotmail.com
  • 1953 yılında, İzmir’de doğdum. İlk ve orta öğrenimimi (lise dâhil) İzmir'de tamamladım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden, 1974 yılında mezun oldum. İzmir Barosu’nda avukatlık stajımı ve Çeşme Askerlik Şubesi Başkanı olarak yedek subaylık hizmetimi tamamladıktan sonra, 1977-1980 yılları arasında, İzmir'de serbest avukat olarak çalıştım. 1980 yılında, o zaman Ege Üniversitesine bağlı olan İzmir Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Kürsüsüne asistan olarak atandım. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünden, 1985 yılında yüksek lisans ve 1989 yılında da doktora diplomalarını aldım. 1995 yılında, İstanbul Hukuk Fakültesi’nde yapılan doçentlik bilim sınavı sonucunda, jüri tarafından başarılı bulunarak, Medenî Hukuk Doçenti unvanını kazandım. 1996 yılında, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalında, doçent kadrosuna, 2002 yılında ise, profesör kadrosuna atandım. 1989–1990 eğitim ve öğretim yılından, içinde bulunduğumuz 2015–2016 eğitim ve öğretim yılına kadar, Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Yakın Doğu Üniversitesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde, Medenî Hukuk Anabilim Dalı kapsamındaki çeşitli dersleri lisans ve lisansüstü düzeyde verdim ve hâlen İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi ile KKTC. Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültelerinde öğretim üyesi olarak görevimi sürdürüyorum. 2007 yılı Ağustos ayında, 29 yıl, 11 aylık hizmet ifa ettikten sonra, kendi isteğimle Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki öğretim üyeliği görevimden emekliye ayrıldım. 2004–2007 yıllarında, adı geçen Fakülteye bağlı Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü yaptım. Emekliye ayrıldıktan bir ay sonra, Eylül ayında, İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak atandım ve bir dönem (üç yıl) boyunca, aynı Fakültede hem idarî hem de akademik görevleri yerine getirdim. 2011 Nisan ayı sonunda, Hukuk Fakültesi olarak, ilk kez eğitim ve öğretim faaliyetine başlanılan İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyesi kadrosuna atandım. Hâlen, adı geçen Fakültede, Medenî Hukuk Anabilim Dalı ve Özel Hukuk Bölüm Başkanı olarak görevime devam ediyorum. Adalet Bakanlığı’nca, 1998 yılında oluşturulan Borçlar Kanunu Tasarısını Hazırlama Komisyonunda ve Alt Komisyonunda, önce üye olarak, bu Tasarının 11.01.2011 tarihinde, (6098 sayılı) Türk Borçlar Kanunu adıyla, yasama organımız Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunca kabul edilerek yasalaştırılmasından önceki son çalışmaların gerçekleştirildiği dönemde Komisyon Başkanı ve Gerekçe Komisyonu ile Yürürlük Kanunu Komisyonlarında da başkan olarak görev yapmaktan büyük bir onur duydum. İkisi lisans ve biri yüksek lisans mezunu, hâlen ikisi evli, biri bekâr olan üç çocuk babası ve bir erkek torunumun büyük babası, evli ve emekli bir öğretim üyesiyim. Prof.Dr.Nevzat KOÇ
X