Aktif- PROF. DR. ÖMÜR KARAKOYUN ÇELİK

Prof. Dr. Ömür Karakoyun Çelik 

 Radyasyon Onkolojisi

  •  İzmir - Bornova

Prof. Dr. Ömür Karakoyun Çelik

Doğum tarihi: 18 Ekim 1972

Doğum yeri: İzmir

Medeni Durumu: Evli (Doğan Çelik) ve 2 erkek çocuk (Demirhan, Kaan) annesi

Ev Adresi: 116/16 Sk. No:4 D:16 Mehmet Seven-1 Apt.

      Bornova/İzmir, 35050.

Cep Telefon: 0-532-4547381

İş adresi: Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD. Uncubozköy Mevki, Manisa.

İş tel: 0-236-236-05-35 Dahili: 5100; 5117; 5104

e-posta: okarakoyuncelik@yahoo.com 

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans/ Y. Lisans

 Tıp Fakültesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

1990-1996

Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

 Radyasyon Onkolojisi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

1996-2001

Klinik Fellow

Radyasyon Onkolojisi-Başboyun Kanserleri

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi / Boston /USA

2002-2005

Tez Başlığı ve Tez Danışmanı:

 “Sıçan germ hücrelerinde radyasyona bağlı apoptoz ve amifostin ile ilişkisi”

Danışman: Doç. Dr. Arif Bülent Aras 

Amerika Birleşik Devletleri nde Tıp Doktoru (M.D.) Ünvanı:  25 April 2003,  Certificated by ECFMG as a Medical Doctor, Indefinetely. (Clinical Science: March 4, 1998; Basic Science: August 20, 1999; English Examination November 12, 2002; Clinical Skills Assesment, February 18, 2003, Certificate number: 0-589-888-7)

Görevler:

Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl

Ar.Gör.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

1996-2001

Uzman Dr.

 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD

2001-2002

Clinical Fellow

Harvard Medical School, Beth Israel Deaconess Medical Center Radiation Oncology, Boston, USA.

2002-2003

Yrd. Doç.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi AD.

2003-2009

Clinical Fellow

 Harvard Medical School, Massachusetts General Hospital, Department of Radiation Oncology, Boston, USA.

2003-2005

Gorevlendirme ile Yrd. Doç. Dr.

 Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD.

2005-2006

Görevlendirme ile Yrd. Doç. Dr.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD.

2007-2009

Doç. Dr.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi AD.

2010-2015

Prof. Dr.

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi A.D.

2015-…

 Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları:

Osman Burak Can: Glioblastoma Hücre Hatlarında (U-87 MG ve T98G) Tiyoridazin in  Sitotoksik ve Radyoduyarlaştırıcı  Etkisinin Araştırılması, Celal Bayar Üniversitesi (devam ediyor)

Juri Üyeliği :

Uzm. Dr. Serkan Menekşe, Yan dal uzmanlık sınavı jüri üyeliği.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği

Türk Onkoloji Derneği

İzmir Meme Hastalıkları Derneği

Türk Akciğer Kanseri Derneği

Balkan Union of Oncology (B.U.ON)

European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO)

American Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ASTRO)

 Son beş yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yazdöneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):

Akademik Yıl

Dersin Adı

Haftalık Saati

Teorik

Uygulama

2011-2012

Tıp Fakültesi Dönem I

Radyobiyoloji ve iyonizasyon

1

 

Lineer enerji transferi, transmutasyon ve lineer hızlandırıcılar

1

 

Radyasyonun hücresel düzeyde etki mekanizmaları ve radyosensivite

1

 

Radyoaktif serpinti ve kalıntı radyasyon hastalığı

1

 

Radyasyonun akut ve kronik somatik etkileri

1

 

2012-2013

Tıp Fakültesi Dönem I

Radyobiyoloji ve iyonizasyon

1

 

Lineer enerji transferi, transmutasyon ve lineer hızlandırıcılar

1

 

Radyasyonun hücresel düzeyde etki mekanizmaları ve radyosensivite

1

 

Radyoaktif serpinti ve kalıntı radyasyon hastalığı

1

 

Radyasyonun akut ve kronik somatik etkileri

1

 

Tıp Fakültesi Dönem III

Radyoterapinin tanımı, temel prensipleri

1

 

Radyoterapinin etkileri, diğer tedavi yöntemleri ile etkileşimleri

1

 

Akciğer kanserinde radyoterapi

1

 

SSS benign ve malign tümörlerinde radyoterapi

1

 

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Radyoterapide Simülasyon

3

1

İmmobilizasyon

2

1

Bireysel Blok işlemleri

2

1

Tedavi planının uygulanması

3

1

2013-2014

Tıp Fakültesi Dönem I

Radyobiyoloji ve iyonizasyon

1

 

Lineer enerji transferi, transmutasyon ve lineer hızlandırıcılar

1

 

Radyasyonun hücresel düzeyde etki mekanizmaları ve radyosensivite

 
X